poniedziałek, 12 grudnia 2011

Karl Blossfeldt - inspiracje 1

Kiedy zaczynał swój kilkudziesięcioletni romans z fotografią, ta, jako sztuka mniej szlachetna, bo młodsza i nieodkryta, dopiero stawała się popularna. Wielu ludzi postrzegało aparat fotograficzny niczym mikroskop, naukowe narzędzie, przeznaczone jedynie do rejestrowania rzeczywistości. Karl Blossfeldt stał gdzieś pomiędzy: dla niego aparat był narzędziem naukowym rejestrującym piękno świata roślin.
Blossfeldt ukazuje roślinę albo jej część w dużym powiększeniu. W ten sposób redukuje ją do jej istoty. Podkreśla jej strukturę, piękno i niepowtarzalność. Ascetyczne tło jeszcze bardziej potęguje ten efekt, sprawia że proste czarno szaro białe wyraziste formy błyszczą....
Uwielbiam symetrię i porządek jego fotografii.....
Biżuteria dostępna tu i tu
.......................

When he began his decades long love affair with photography, that was an art less noble, because younger and undiscovered, and only became popular. Many people saw the camera like a microscope, scientific instrument, intended only to record reality. Karl Blossfeldt was somewhere in between: for him the camera was  scientific tool recording the beauty of the plant world.
Blossfeldt presents a plant or its part in high magnification. In this way, reduces it to its essence. Emphasizes its structure, beauty and uniqueness. Ascetic background further enhances this effect, makes the simple black, white and gray expressive forms sparkle ....
I love the symmetry and order of the photographs .....
Jewelry you'll find here and here
Brak komentarzy: