czwartek, 12 lipca 2012

projekt Martin Azua
 Białe ceramiczne porowate wazony pozostawione na rok w naturalnych przestrzeniach,  skolonizowane przez porosty i mchy które stworzyły na nich mikro światy. Cudne!!! ....Projekt Martin Azua
Taką ceramikę widzę już u siebie na półce w kuchni.....piękne ornamenty, aż żal że nie trwałe....podoba mi się ideologia: wpływ Natury na twory człowieka , wszystko może być tak zaprojektowane aby zaakceptować działanie pogody, środowiska i procesów przyrodniczych...
.........................................................................
The white porous ceramic vases left for year in natural areas, colonized by lichens and mosses that created them micro worlds. Wonderful ! Martin Azua project ....
This pottery I need for my kitchen's shelf ..... beautiful ornaments, until regret that no permanent .... I like the ideology: the impact of nature on man's creations, everything can be designed to accept the action of weather, environment and natural processes ...


Brak komentarzy: